GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizlilik Sözleşmesi, İletişim ve Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme

İnternet Sitesi, Sosyal Medya Hesabı Kullanıcıları, Ziyaretçi ve Müşterilerimiz;

Gizlilik Sözleşmesi, İletişim, Site Kullanım Şartları ve Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hak ve ödevlerle ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

Şirketimiz NİKKEN KESİCİ TAKIMLARI SAN. VE ULUSLARARASI TİC. A.Ş. internet sitesi ve sair sosyal medya hesaplarında ziyaretçi, müşteri bilgilerinin gizliliği, kişisel verilerin korunması, saklanması, işlenmesi, kullanımı, imhası, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda, aşağıda cari esasları belirtilen Gizlilik Sözleşmesi ve Şartları geçerlidir.

Ziyaretçiler tarafından verilen ve taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerinin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır. İnternet sitesi ve sosyal medya hesaplarında kredi kartı şifresi, numarası, banka hesap bilgileri ve sair bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez. Gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkeler ile kişisel veri saklama / imha politikalarına uygun olmak üzere kanunen zorunlu ise bazı uygulamalar için ayrıca izni de talep edilerek ziyaretçilerimizin / müşterilerimizin fiziki ve sanal işletmeleri ziyaret, alışveriş ve iletişim bilgileri ile diğer kişisel bilgileri, ticari işlemler amacıyla sınırlı kalmak kaydıyla işlenebilecek olup kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde ve dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, bilme ve tüm bu hususlarda bilgi talep etme haklarına, keza eksik veya yanlış işlenmiş olmaları halinde düzeltilmesini, kanuni şartlarına ve yöntemine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ayrıca, bilgilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu,tüm bu konularda NİKKEN KESİCİ TAKIMLARI SAN. VE ULUSLARARASI TİC. A.Ş.’ye (Adres: Girne Mah. Irmak Sok. Maltepe Sanayi Sitesi A Blok No:5 Maltepe İstanbul. Telefon: 02165181010) başvuru yapabileceğinizi bilgilerinize sunarız.

Şirketimizin internet sitesi veya sosyal medya hesaplarında yer alan yazılı metinler / görseller ve diğer her türlü doküman bilgi amaçlı olup hata ve yanılma halinde doğacak maddi yahut manevi zararlardan şirketimiz sorumlu değildir. Bununla birlikte internet sitesi veya sosyal medya hesabı kullanıcısı, ziyaretçisi ve / veya müşteri gerek internet sitesi veya sosyal medya hesaplarından gerekse diğer yazılı ve görsel bilgi ve belgelerden şirket, bağlı şirket ile ortak ve yetkilileri hakkında öğrenmiş olduğu ticari, mali, sınai, hukuki ve diğer tüm bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder. Bu kabule aykırı davranışın tespiti halinde şirketimizin tüm başvuru ve dava hakları mahfuz olup internet sitesi veya sosyal medya hesabı kullanıcısı, ziyaretçi veya müşteri şirket kayıt ve belgelerinin delil niteliğini haiz olduğunu kabul ve taahhüt eder.    

NİKKEN KESİCİ TAKIMLARI SAN. VE ULUSLARARASI TİC. A.Ş. internet sitesi veya sosyal medya hesaplarında yasal mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla internet sitesi veya sosyal medya hesapları kullanıcısı, ziyaretçisi veya müşterileri ile ilgili bilgileri istem halinde adli makamlarla paylaşabilecektir. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Kanun, Sınai Mülkiyet Kanunu, Fikri Mülkiyet Kanunu ve sair mevzuat geçerlidir.

Bu Politika 24 mart 2023 tarihinde incelendi ve güncellendi.